Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a https://piacter.kertlap.hu oldalhoz

Hatályos: 2019. június 15.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános tudnivalók és Regisztráció
2. A szolgáltatás tárgya
3. A Felek közötti szerződés létrejötte
4. Megrendelés menete, szállítási és fizetési feltételek
5. Garanciális feltételek
6. Elállás joga, módja, következményei
7. Egyéb tudnivalók

A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a
Farmart Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-701615
Adószám: 12749238-2-43
A tevékenység nyilvántartási száma: 5869/2017/B.
Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 15.
Elérhetőségek: telefonszám: +36-30-919-5098 (rendelkezésre áll: 9-16 óráig, ettől eltérő időpontban kapcsolatfelvétel email-ben lehetséges), email: webaruhaz@kertlap.hu

, mint Szolgáltató – továbbiakban: Szolgáltató – által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek, vagy Felek), jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

1. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség és különösen a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra (továbbiakban: szolgáltatásra), amely a https://piacter.kertlap.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online Piactér) keresztül, vagy annak felhasználásával történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az Online Piactérben történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Az Online piactér szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni – a Weboldal használatával az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat a külön regisztrációtól függetlenül. Az Online áruházban a vásárlásnak nem feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon adatainak megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató Ügyfelei számára a megrendelt árut „dropshipping” rendszeren keresztül, Dorpshipping partnerei útján szállítja ki. Miután a kiszállítást a Dropshipping partner végzi, a Szolgáltatót a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon (06305883498), vagy a Szolgáltató központi e-mail címén (webaruhaz@kertlap.hu) van lehetőség.

Az Online Piactérben minden Ügyfélnek lehetősége van rá, hogy a hírlevél küldéséhez hozzájáruljon. A hírlevélben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk az Ügyfeleket. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható, minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkkel. Kéretlenül a Szolgáltató nem küld hírlevelet Ügyfél részére.

Amennyiben vásárolni szeretne, akkor ezt regisztráció nélkül teheti meg.

A vásárlás lépései során az Ügyfélnek mindvégig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, melyet a beírt hibás adatok javításával, törlésével, vagy a böngésző ’vissza’ gombjának megnyomása után az adatbevitel megismétlésével tud megtenni. Amennyiben az Ügyfél az Online Piactéren keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, annak kijavítását a vásárló a Szolgáltató részére történő e-mail küldésével, vagy telefonos kapcsolatfelvétel által kérheti.

2. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Ügyfél részére főként kertészeti termékek értékesítését végzi Dropshipping partnereken keresztül. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében kategóriákba soroltuk. A termékek leírása az Online Piactérben nem teljes körű. Egyes termékekhez a gyártók, forgalmazók részletes információkat adnak a felhasználás és fogyasztót érintő lényeges kérdésekben.

A Szolgáltató az általa üzemeltetett Online Piactérben ugyanakkor jogosult bármilyen – külön engedélyhez nem kötött – kereskedelmi forgalomban hozható terméket tovább értékesíteni. A Szolgáltató által tovább értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. Az értékesítés módjára és menetére szintén jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató kijelenti, hogy azon forgalmazott termékek kapcsán, amelyeknek az értékesítést végzi azok összetételéről, hatásáról, esetleges mellékhatásairól, egészségügyi kockázatairól, kémiai tulajdonságai, tűvédelmi-, vegyvédelmi-, vagy más speciális tulajdonságairól, tárolásáról, szavatossági idejéről, felhasználási javaslatairól a termékek csomagolásában találhatók információk, amelyeket kizárólagosan a gyártó és/vagy a Dropshipping partner biztosít.

A termékek felhasználásával, illetőleg tárolásával vagy a termékekkel összefüggésben felmerülő bármilyen káresemény kapcsán a Szolgáltató az esetleges felelősségét kizárja. Kizárólag az Ügyfél mérlegelése és döntése a termék felhasználása, amelyet a gyártói/forgalmazói tájékoztatónak megfelelően kell megtennie, azonban ennek kapcsán az eredmények nyilvánvalóan nem garantálhatóak.

Az Online Piactérben történő vásárlással az Ügyfél nem szerez jogot arra, hogy a termékeket harmadik fél számára értékesítse, különös figyelemmel az esetlegesen engedély alapján értékesíthető termékekre. Az Online piactér nem szolgál ki kereskedelmi mennyiségű termékeket illetőleg üzleti-gazdasági célú felhasználását. Ennek kapcsán a Szolgáltató minden esetleges felelősséget kifejezetten kizár. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten nyilatkozik, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve 18 életévét betöltötte.

A Felek közötti szerződés létrejötte

Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadását követően jogosult az Online Piactéren keresztül a Szolgáltatóval szerződést kötni az ott feltüntetett termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra. Az Ügyfél megrendelése elküldésével az Online piactér vásárlójává válik.

A szerződés a Felek között érvényesen a Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásával jön létre, melynek feltétele a termék, vagy szolgáltatás kiválasztása, a rendelési szándék véglegesítése és a Szolgáltató által küldött rendelési visszaigazolás. A fenti feltételek bármelyikének hiányában a szerződés nem jön létre. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Szolgáltató kizárja.

Az Online Piactérben történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Az Online Piactérben történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott módon.

Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 97/7/EK. ugyanezen tárgyban hozott irányelvét magára kötelezőnek ismeri el, azt jelen szerződésben alkalmazza, így különösen a polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni.

Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A Ügyfél a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak az Ügyfél javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg. A szerződés a megrendelésről az Ügyfél számára e-mail formájában a küldött visszaigazolással jön létre.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: 06309195098 (normál díjas hívás)
E-mail: webaruhaz@kertlap.hu

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A feltüntetett összegek forintban értendőek.

Az Online piactéren megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás az Online piactéren való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a fogyasztót hátrányosan nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Online piactér felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő pl. “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4. Megrendelés menete

4.1. Termék(ek) rendelése az Online Piactérben

4.1.1. A termék(ek) kiválasztása.

Az Ügyfél a “Termékek” oldalon listázott termékek közül választja ki (kosárba rakja) a megvásárolni kívánt terméket az adott termékhez tartozó “Kosárba vele” gombra való kattintással.

Az Ügyfél a kiválasztott termék saját oldalára a “Termékek” oldalról juthat el az ott listázott termékek egyikére való kattintással. Az adott termék saját oldalán lehetőség van a megvásárolni kívánt termék mennyiségének a megváltoztatására is, de erre lehetősége van az Ügyfélnek a “Kosaram” oldalon is.

A termék kiválasztása (kosárba rakása) után az Ügyfél folytathatja a vásárlást egyéb termékek kiválasztásával (kosárba rakásával).

4.1.2 A termék(ek) megtekintése/ eltávolítása/ mennyiségének megváltoztatása, szállítási mód kiválasztása.

Az Ügyfél a fizetés előtt a kosara tartalmát bármikor megtekintheti, illetve a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megváltoztathatja, illetve a kiválasztott termék(ek)et eltávolíthatja a kosárból a “Kosaram” oldalon, melyre a “Kosaram” főmenüpontra klikkelve, illetve a fejlécben található kosár ikonra kattintva, valamint a termék kiválasztása után a termék mellett megjelenő “Kosaram” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található piros „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát tételenként.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található “Mennyiség” alá tartozó beviteli mezőben változtathatja meg az adott termék mennyiségét indikáló számot, amelynek megváltoztatásakor a kosár automatikusan frissíti a megrendelni kívánt termék mennyiségét és a végösszeget. Az adott termék saját oldalán is lehetőség van a termék mennyiségének a megváltoztatására (lásd feljebb).

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon is kiválaszthatja a szállítás módját (erre később a “Pénztár” oldalon is lehetősége van)

4.1.3 Fizetés/megrendelés

Az Ügyfél fizetési folyamatot a “Pénztár” oldalon kezdheti el, melyre a “Pénztár” főmenüpontra kattintva, illetve a fejlécben található kosár ikon fölé görgetés esetén lenyíló ablakban található “Pénztár” gombra kattintva, valamint a “Kosaram” oldalon található “Pénztár” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél még áttekintheti a “Pénztár” oldalon megjelenő megrendelni kívánt termék(ek)et, azok mennyiségét és a vásárlás végösszegét. A “Pénztár” oldalon a Ügyfélnek kötelessége megadni a számlázási címét, valamint ha a számlázási cím eltérő a postázási címétől, az Ügyfél külön megadhatja a postázási címét is.

Az Ügyfél a “Pénztár” oldalon található szállítási opció és fizetési opció kiválasztása, áttekintése után a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva indíthatja el a megrendelési/fizetési folyamatot.

4.2. Fizetési mód

A “Pénztár” oldalon választható fizetési mód: bankkártyás fizetés.

4.2.1 Interneten elérhető online számlázóprogram használata

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

Szolgáltató a Számlázz.hu számlázó programot használja, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A Számlázz.hu rendszere segítségével kiállított elektronikus számlák PDF formátumúak, és mindenben megfelelnek az AFA törvényben (2007. ´evi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) es az elektronikus aláírásról rendelkező törvényben (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról) foglaltaknak, tehát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített Szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel vannak ellátva. A PDF dokumentum beágyazva tartalmazza a számla adatait XML formátumban (ún. ,,Apeh XML”). Szolgáltató a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett Számlázz.hu számlázó programon keresztül emailben küldi ki a számlát az Ügyfélnek.

4.2.2. Bankkártyás fizetés:

Az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a következő adattovábbítási nyilatkozatot elfogadja:

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató által a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek Barion Payment Zrt (cím Budapest, Infopark stny. 1, 1117), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: az Ügyfél részére történő Ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Ügyfél védelme érdekében végzett “fraud-monitoring”.

A weboldalon történő megrendelés végösszegének  online  bankkártyás kifizetése a Barion rendszerén keresztül történik. Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.

Fizetés eltárolt bankkártyával.  Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mailcím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

A Barion Ügyfélszolgálat munkaidőben a (+36 1) 464 70 99 számon érhető el. E-mailben általános ügyekben a support@barion.com, kártyás visszaélésekkel az antifraud@barion.com cím használandó.

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A böngésző zöld sávjába kattintva meg lehet bizonyosodni a biztonságról. A Norton logóra kattintva a részletes SSL tanúsítvány leellenőrizhető. A bankkártya adatok megadására a kártya típusa megjelenik, ezen kívül a dátumot, CVC kódot és egy működő e-mail címet kell megadni. A Barion ÁSZF-ét is el kell fogadni. Az e-mailcímet kapcsolattartásra használja a Barion (pl. csalás vagy egyéb gyanú esetén), illetve ha később a vásárló szeretne regisztrálni, ehhez az e-mailhez köthetők a tranzakciók. Ha a kártyaadatok megfelelőek, a fizetés sikeresen lezajlik. A fizetés folyamata kártya esetén akár több tíz másodperc is lehet. Az esetleges lassúságot a Barion mögött álló bankkártya rendszer sebessége adja. Ha hibás a kártyaadat megadása, barátságos és feltűnő hibaüzenetet kapunk, és a kereskedő szervere által magadott időkereten belül többször próbálkozhatunk.

A fizetés befejeztével a vásárló visszatér a Szolgáltató honlapjára, ahol a Szolgáltató a vásárlás eredményét jeleníti meg. A webáruháznak nincs lehetősége automatikusan megterhelni a vásárló kártyáját. A Megrendelő (kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, a megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.2.1 Számlaküldés

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

Szolgáltató az Ügyfél által történő bank kártyás kifizetést igazoló, a Barion által küldött emailt követően, elektronikus formában megküldi a számlát az Ügyfélnek, majd teljesíti a megrendelést.

A dropshipping partner az áru tényleges tulajdonosa, a termék tulajdonjogát a vételár Szolgáltató általi teljes kifizetéséig fenntartja.

4.3 Megrendelés teljesítése

4.3.1. Megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy más technikai ok miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.3.2. Áru átvétel

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. Az Ügyfél a megrendelés leadásával is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szállítási költségekről és körülményekről a termék oldalán talál információkat.

A pontos és tételes szállítási költségről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor értesíti az Ügyfelet.

A visszaigazolás Ügyfél által fizetendő teljes és minden költséget magába foglaló bruttó díjat tartalmazza. Az esetlegesen felmerülő banki költségeket és díjakat az Ügyfél viseli.

4.3.3. Szállítási feltételek

A Droshipping partner szervezi meg a Szolgáltató által üzemeltetett piactérben leadott, és a Szolgáltató által továbbított rendelésének kiszállítását. Tehát a  Dropshipping partner közvetlenül szállítja ki a weboldalon az Ügyfél által megvásárolt terméket az Ügyfélnek. A Dropshipping partner a kiszállítást a Szolgáltató nevében, a Szolgáltató által az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási határidő általánosan 7 munkanapos, azonban ez a visszaigazolás tartalma alapján eltérő lehet.

Az egyes termékeknél, az Online piactér felületén, a konkrét szállítási határidők és szállítási költségek feltüntetésre kerülnek. A szállítási határidők minden esetben a teljes végső visszaigazolásban szereplő összeg jóváírásától kezdődnek, tehát az Ügyfél előzetesen teljesíti a termék, valamint a teljes postai költség ellenértékét.

Meghatározott időpontra történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy egyedi termékek esetén a szállítási határidő lényegesen hosszabb lehet.

A Dropshipping partner általában SMS előértesítés szolgáltatással együtt szállíttat, amelynek értelmében a futár tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát és a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl.: 8 – 11 óra között). Az SMS-t küldő telefonszámon a címzett egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban.

A küldemény átadása a tartalmat tekintve nem tételesen történik. Amennyiben az Ügyfél a csomag átvétele után szeretne a csomag tartalmát illetően panasszal élni, azt az átvételt követő 3 napon belül teheti meg írásban, a webaruhaz@kertlap.hu e-mail címre küldve.

5. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben, illetőleg az érintett termékek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

6. Elállás joga, módja, következményei

Ügyfél jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a webaruhaz@kertlap.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti a vonatkozó jogszabály alapján.

Az elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet a kifejezett kívánsága alapján készített egyedi termékek esetén, illetőleg olyan termék esetén, amely kapcsán a jogszabály kizárja az elállási jog érvényesítését.

A határidő számítás szempontjából az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen, illetőleg bontatlan állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költsége az Ügyfelet terheli. Írásban történő elállás esetén elegendő szükséges az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárló részére az általa az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámla számra.

6.1 Az elállási jog kizártsága élő növényanyag forgalmazása esetén

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a webáruházban megvásárolható növények kapcsán Ön nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a növények a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében d) pontja szerint romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősülnek, melyekkel kapcsolatban az elállási jog gyakorlása kizárt.

Elállási Nyilatkozat

7. Egyéb tudnivalók

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Kizárólag az Ügyfél felelős a Szolgáltató által üzemeltetett Online Piactérrel való kapcsolódásáért és a Weboldalon történő vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis majornak kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák az Online piactér akadálytalan működését és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Az Online piactér online alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő.

A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

Szolgáltató dropshipping partnert vesz igénybe, akire ugyan azok jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint Szolgáltatóra.

Kizárólag magyar partnerekkel dolgozunk!
Mellékkereskedők / Dropshipping partnerek listája:

  1. Cégnév: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
    Cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
  2. Cégnév: Fertechnik Kft.
    Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
  3. Cég: Kauten Etnobotanika Alapítvány
    Cím: 5741 Kétegyháza, MÓRA UTCA 4.

A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul, illetőleg elfogadja, hogy a házhozszállítás érdekében a szükséges adatokat a Szolgáltatóval szerződésben álló kézbesítő részére kifejezetten ebből a célból átadja – további információk az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztató oldalon találhatóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú rendelete alapján új interaktív weboldal jött létre, az EU Online Vitarendezési Platform. Ezen weboldal célja a Szolgáltatók és a fogyasztók közötti online ügyletekkel kapcsolatban felmerülő jogviták rendezése. A platform következő email címen: onlinevita@bkik.hu, valamint az alábbi web címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr/
Amennyiben Ön elégedetlen társaságunk közreműködésével a fogyasztói jogvita rendezésében, panaszával az EU Online Vitarendezési Platformhoz is fordulhat, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/odr/

A Online Piactérben történő vásárlást más jogszabályok mellett a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.